Ф¦рма займа¤ться розробкою тиражованого прикладного телекомун¦кац¦йного програмного забезпечення, проектуванням, впровадженням ¦ супроводом комплексних телекомун¦кац¦йних р¦шень, поставкою та техн¦чним супроводом обладнання, л¦ценз¦онного про
рамного забезпечення в рамках проект¦в, що реал¦зован¦. Окр¦м того, компан¦я нада¤ консалт¦нгов¦ послуги у галуз¦ телекомун¦кац¦йних р¦шень, проведення телекомун¦кац¦йного аудиту.

Засновником компан¦§ «DIREX» ¤ ТОВ НВФ «¶НЕЛ», яке створило у 1994 роц¦ перший в Укра§н¦ електронний журнал по законодавству «ОКО-Л¶БРА». В 1996 роц¦ ТОВ НВФ «¶НЭЛ» брало участь у заснуванн¦ ЗАТ «¶нфоРесурс АГ», якому були передан¦ права на дороботку ¦ продаж дов¦дково-пошуково§ системи по законодавству – ЛОЦМАН™.

У липн¦ 1997 року було засновано ТОВ «IT Ресурс», розробник б¦лл¦нгово§ анал¦тично§ системи DialExpert™.

У липн¦ 2001 року збори засновник¦в ТОВ НВФ «¶НЕЛ» и ТОВ «IT Ресурс» прийняли р¦шення про злиття двох компан¦й в третю – ЗАТ «DIREX» (DIgital Report EXpert) та придбання нею контрольного пакету акц¦й ЗАТ «¶нфоРесурс АГ».

By Ruslan Novikov

Интернет-предприниматель. Фулстек разработчик. Маркетолог. Наставник.